Lokomotywownia Kluczyki

Toruń, Kluczyki

Park Tysiąclecia

ul. gen. Kniaziewicza – gen. Woyczyńskiego

Osiedle Nowy Podgórz

ulice Armii Ludowej – Idzikowskiego

Schron batalionu piechoty

ul. Armii Ludowej 10a

Restauracja Sielanka

narożnik ul. Poznańskiej i Hallera

Kamienica neorenesansowa

ul. Poznańska 38

Skład rzeźnicki Maximiliana Nogi

ul. Poznańska 75

Domy przy ul. Parkowej i Urzędniczej

Róg Parkowej i Urzędniczej

Poligon artyleryjski, hala balonowa

Poligon

Dom-chłodnia Bernarda Jaugscha

ul. Inowrocławska 12

Zakład fotograficzny Władysława Kowalczyka

ul. Parkowa 10

Kamienica secesyjna

ul. Parkowa 3

Restauracja Rudolfa Meyera

ul. Poznańska 95

Fabryka Wód Mineralnych i rozlewnia piwa Jan Serafin

ul. Poznańska 97

Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń, bateria pancerna AB IV

ul. Poznańska 191–199

Domy dla przesiedleńców, nowy cmentarz katolicki

ul. Akacjowa

Wieża wodna / ciśnień dla lokomotywowni Kluczyki

ul. Akacjowa 19

Stary cmentarz ewangelicki

ul. Poznańska 114

Stary cmentarz katolicki

ul. Poznańska 104

Pogrzeb na strym cmentarzu katolickim lata-50. XX w.

Warsztat kowala / kuźnia

ul. Poznańska 102

Kamienica neoromańska

ul. Poznańska 78

Winnica

ul. Wiślana, toruń

Kamienica Pod Rybą

ul. Poznańska 74

Dom Muz / Hotel Dom Polski

Poznańska 56

Browar Pomorski

ul. Poznańska

Pomnik wojaka niemieckiego

ul. Poznańska

Rynek

ul. Poznańska

Kamienica neomanierystyczna

ul. Poznańska 96

Wodociągi i gazownia

Kluczyki 17-21

Warsztat kołodzieja Simona (Szymona) Pawlaka

UL. POZNAŃSKA 123

Kościół ewangelicki

ul. Poznańska 115

Magistrat, park miejski

ul. Parkowa

Promenada podgórska

ul. Poznańska

Ratusz

ul. Poznańska 63/65

Poczta

ul. Poznańska 46

Zakład fryzjerski Konrada Kanta

ul. Poznańska 34

Willa Jaugscha i kamienica czynszowa

ul. Poznańska 30/32

Dom z muru pruskiego

ul. Poznańska 26

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła i zespół klasztorny (d. oo. Reformatów, ob. oo. Franciszkanów)

ul. Poznańska 49

Toruń, Kluczyki

Kluczyki wcielone zostały do miasta Podgórz w 1878 r.

ul. gen. Kniaziewicza – gen. Woyczyńskiego

Park założono na przedpolu XIX-wiecznego Przyczółka Mostowego...

ulice Armii Ludowej – Idzikowskiego

Niewielkie osiedle na granicy Podgórza i Stawek nazywane Nowym Podgórzem...

ul. Armii Ludowej 10a

Forteczne zabudowania Twierdzy Toruń.

narożnik ul. Poznańskiej i Hallera

Sielankę wyróżniała sala taneczna i ogród.

ul. Poznańska 38

Dom w stylu neorenesansowym.

ul. Poznańska 75

Skład jednej ze znanych podgórskich rodzin trudniących się fachem rzeźnickim.

Róg Parkowej i Urzędniczej

Okazałe kamienice czynszowe wzniesiono dla podgórskich urzędników.

Poligon

Poligon ten należy do najstarszych w Polsce i na świecie.

ul. Inowrocławska 12

Nietypowy dom w formie walca należał do potentata branży rzeźnickiej Bernarda Jaugscha.

ul. Parkowa 10

(...) pracowali tu m.in. znany toruński fotograf Hermann Spychalski oraz Władysław Kowalczyk...

ul. Parkowa 3

Jeden z nielicznych domów podgórskich z dekoracją w duchu secesji.

ul. Poznańska 95

Tutaj w 1897 r. odbyła się uroczystość z okazji poświęcenia nowo wybudowanego kościoła ewangelickiego.

ul. Poznańska 97

Podgórz (...) Miał nawet własną wytwórnię wód mineralnych z rozlewnią piwa.

ul. Akacjowa

Pobliskie domy wzniesiono na polecenie władz niemieckich dla przesiedleńców z krajów nadbałtyckich...

ul. Akacjowa 19

Wieżę budowali więźniowie z pobliskiego stalagu około 1943 r. dla stacji kolejowej Kluczyki.

ul. Poznańska 114

ul. Poznańska 104

Jego geneza sięga czasów zlokalizowanego tu, lecz już nieistniejącego kościoła pw. św. Anny (koniec XVI w.) i przykościelnego cmentarza parafialnego.

ul. Poznańska 102

Podgórski kowal sąsiadował z warsztatem kołodzieja...

ul. Poznańska 78

Dom z jasnożółtej nieotynkowanej cegły (...) ozdobiony jest dekoracyjnym fryzem w zwieńczeniu...

ul. Wiślana, toruń

W okresie międzywojennym w Podgórzu hodowano winorośl!

ul. Poznańska 74

Dom stojący w tym miejscu już tylko płaskorzeźbą przedstawiającą rybę ...

Poznańska 56

W tym eksponowanym miejscu naprzeciwko ratusza mieścił się hotel Zur Post (Pocztowy) z salą teatralną i restauracją...

ul. Poznańska

Browar Pomorski zasłynął nie tylko w Toruniu i na Pomorzu...

ul. Poznańska

W okresie pruskim stał tu pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870–1871)

ul. Poznańska

Rynek, reprezentacyjna część każdego miasta...

ul. Poznańska 96

Wielki dom Szeczmańskich i Tylmanów, najbardziej okazały w Podgórzu...

Kluczyki 17-21

Miasto Podgórz było samowystarczalne w dziedzinie infrastruktury. Na początku XX w. – w okresie rozbudowy – doczekało się zakładu wodociągów...

UL. POZNAŃSKA 123

Rzemieślniczy warsztat Szymona Pawlaka prowadzony był przez dwa pokolenia: ojca Wawrzyńca, a później jego syna Szymona (od 1906 r.).

ul. Poznańska 115

W dawnej szkole ewangelickiej w okresie międzywojennym funkcjonowała 7-klasowa szkoła powszechna (w latach 30. XX w. była to szkoła męska, szkoła dla dziewcząt mieściła się przy ul. Wyrzyskiej), zaś w czasach PRL-u szkoła podstawowa.

ul. Parkowa

Magistrat miasta Podgórz mieścił się przy ul. Parkowej, dawniej nazywanej Magistratstrasse (czyli Magistracka)

ul. Poznańska

ul. Poznańska 63/65

Gmach stylizowany na pałac czy zamek ulokowano w pobliżu rynku i kościoła, czyli miejsc najważniejszych dla miasta, co w czasach pruskich odpowiadało randze obu urzędów.

ul. Poznańska 46

ul. Poznańska 34

W 1928 roku czynnych było 5 zakładów fryzjerskich. Jednak dopiero u schyłku lat 30. XX w. Podgórz stał się fryzjerską mekką elegantek z Torunia i województwa.

ul. Poznańska 30/32

Związana z Podgórzem rodzina Jaugschów trudniąca się handlem nierogacizną i fachem rzeźnickim, znana była nie tylko w Toruniu.

ul. Poznańska 26

To miejsce to dobry przykład współistnienia w Podgórzu różnych form architektury – przy reprezentacyjnej wilii w ogrodzie w stylu historyzującym stoi modernistyczna kamienica czynszowa, a obok dom z tzw. muru pruskiego (niem. Fachwerk) z przełomu XIX i XX w.

ul. Poznańska 49

Kościół i zespół klasztorny ufundowany został w 1644 r., świątynię konsekrowano w 1659 r.