Dom Muz / Hotel Dom Polski

Poznańska 56

Browar Pomorski

ul. Poznańska

Pomnik wojaka niemieckiego

ul. Poznańska

Rynek

ul. Poznańska

Kamienica neomanierystyczna

ul. Poznańska 96

Wodociągi i gazownia

Kluczyki 17-21

Warsztat kołodzieja Simona (Szymona) Pawlaka

UL. POZNAŃSKA 123

Kościół ewangelicki

ul. Poznańska 115

Magistrat, park miejski

ul. Parkowa

Promenada podgórska

ul. Poznańska

Ratusz

ul. Poznańska 63/65

Poczta

ul. Poznańska 46

Zakład fryzjerski Konrada Kanta

ul. Poznańska 34

Willa Jaugscha i kamienica czynszowa

ul. Poznańska 30/32

Dom z muru pruskiego

ul. Poznańska 26

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła i zespół klasztorny (d. oo. Reformatów, ob. oo. Franciszkanów)

ul. Poznańska 49

Poznańska 56

W tym eksponowanym miejscu naprzeciwko ratusza mieścił się hotel Zur Post (Pocztowy) z salą teatralną i restauracją...

ul. Poznańska

Browar Pomorski zasłynął nie tylko w Toruniu i na Pomorzu...

ul. Poznańska

W okresie pruskim stał tu pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870–1871)

ul. Poznańska

Rynek, reprezentacyjna część każdego miasta...

ul. Poznańska 96

Wielki dom Szeczmańskich i Tylmanów, najbardziej okazały w Podgórzu...

Kluczyki 17-21

Miasto Podgórz było samowystarczalne w dziedzinie infrastruktury. Na początku XX w. – w okresie rozbudowy – doczekało się zakładu wodociągów...

UL. POZNAŃSKA 123

Rzemieślniczy warsztat Szymona Pawlaka prowadzony był przez dwa pokolenia: ojca Wawrzyńca, a później jego syna Szymona (od 1906 r.).

ul. Poznańska 115

W dawnej szkole ewangelickiej w okresie międzywojennym funkcjonowała 7-klasowa szkoła powszechna (w latach 30. XX w. była to szkoła męska, szkoła dla dziewcząt mieściła się przy ul. Wyrzyskiej), zaś w czasach PRL-u szkoła podstawowa.

ul. Parkowa

Magistrat miasta Podgórz mieścił się przy ul. Parkowej, dawniej nazywanej Magistratstrasse (czyli Magistracka)

ul. Poznańska

ul. Poznańska 63/65

Gmach stylizowany na pałac czy zamek ulokowano w pobliżu rynku i kościoła, czyli miejsc najważniejszych dla miasta, co w czasach pruskich odpowiadało randze obu urzędów.

ul. Poznańska 46

ul. Poznańska 34

W 1928 roku czynnych było 5 zakładów fryzjerskich. Jednak dopiero u schyłku lat 30. XX w. Podgórz stał się fryzjerską mekką elegantek z Torunia i województwa.

ul. Poznańska 30/32

Związana z Podgórzem rodzina Jaugschów trudniąca się handlem nierogacizną i fachem rzeźnickim, znana była nie tylko w Toruniu.

ul. Poznańska 26

To miejsce to dobry przykład współistnienia w Podgórzu różnych form architektury – przy reprezentacyjnej wilii w ogrodzie w stylu historyzującym stoi modernistyczna kamienica czynszowa, a obok dom z tzw. muru pruskiego (niem. Fachwerk) z przełomu XIX i XX w.

ul. Poznańska 49

Kościół i zespół klasztorny ufundowany został w 1644 r., świątynię konsekrowano w 1659 r.